asistenční služby

DIALEKARNA.CZ je specializovaný obchod zaměřený na potřeby a pomůcky pro diabetiky. Na jednom místě je možné pohodlně nakoupit vše potřebné pro léčbu diabetu a produkty pro zdraví. Široký sortiment od glukometrů, testovacích proužků, inzulinových per, přes potraviny, vitamíny, přípravky na péči o nohy a kosmetiku, až po pouzdra a brašny, knihy nebo časopisy. Nechybí ani rehabilitační pomůcky, tlakoměry či váhy a nyní i vše potřebné pro boj s covid-19.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=d90f8294

Asistenční služba | Asistenční služby | YesPojištění.cz

Nový trend? Zdravotnická asistenční služba!

Čím dál více lidí v současné době využívá zdravotnickou asistenční službu. Ta nabízí pomoc v případě, že potřebujete cokoli vysvětlit v otázkách zdraví, zorientovat v pojmech, nepřehledných informacích či byste se rádi objednali k lékaři. Je k dispozici 24 hodin denně a klientům nabízí co možná nejefektivnější kontakt se zdravotníkem.

Náročnou cestu k lékaři, hodiny čekání v ordinaci a zbytečné nervy může ušetřit odborník dostupný na telefonní lince. Služba nemá suplovat linku rychlé lékařské pomoci, jejím posláním je především nabídka konzultace v případě zdravotního problému, nasměrování na nejvhodnějšího specialistu a popřípadě i objednání na vyšetření.

To je asistence v podání Oborové zdravotní pojišťovny, která od loňského roku nabízí nejen možnost lékaře na telefonu, ale klient může výhod asistence využívat také přes internet, a to včetně mobilních zařízení.

„Pro mnoho pacientů je důležitý tzv. druhý názor odborníka na stanovenou léčbu, i proto je tento projekt Asistenční služby jednoznačně vítán. Velmi často se na tuto linku obracejí lidé, kteří žádají praktické rady a informace. Často chtějí konzultovat konkrétní zdravotní postup nebo jiné vhodné alternativy léčby,“ uvádí Ladislav Friedrich, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny, která službu nabízí.

Cestovní pojištění AXA s vlastní asistenční službou 24/7 - AXA

Asistenční služba

Europ Assistance, s.r.o.

Na Pankráci 1658/121, 140 00  Praha 4
tel.:       +420 221 586 675
fax:       +420 221 586 100

Pojištěnci mají předplacenou Asistenční  službu, kterou zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

medical@europ-assistance.cz
http://www.europ-assistance.cz/

Vyplněné formuláře a škodné události se zasílají na adresu:
Generali Česká pojišťovna, a.s.,
PO BOX 305,
601 00 Brno

+420 241 114 114 – je infolinka GČP, na které si můžete ověřit průběh řešení vaši pojistné události. Je nutno si uvědomit, že obvyklá délka od podání žádosti do vyřešení a uskutečnění plnění je cca 60 dnů, maximálně 90 dnů.

Rady na cestu

Nezapomeňte si na cestu vzít pojistnou smlouvu.
V případě pojistné události kontaktujte asistenční službu a postupujte dle jejích rad.  

Podrobné informace vám ochotně poskytnou a sjednání samotného pojištění léčebných výloh v zahraničí provedou pracovníci kterékoliv pobočky
V případě kdy nestihnete navštívit výše uvedená kontaktní místa, lze toto pojištění uzavřít elektronicky přes internet. Podrobnosti naleznete na  Cestovní pojištění on-line. Pojištění léčebných výloh v zahraničí  zdravotní pojišťovna zajišťuje prostřednictvím Generali České pojišťovny, a.s.

Služby poskytované asistenční službou

Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned při vzniku pojistné události (úrazu, onemocnění). Vždy postupujte dle jejích rad. Asistenční služba vám pomůže nalézt nejvhodnější  řešení vašeho problému a co je nejdůležitější, nebudete mít následné potíže při uplatnění pojistky po návratu. Pojištění se vztahuje na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav, hranice plnění je určena limitem pojistného plnění. Asistenční služba poté zajistí všechny další potřebné kroky (viz dále).

Lékařská asistence – ambulantní

Zorganizuje lékařskou prohlídku pojištěného v nejbližším zdravotnickém zařízení, návštěvu u lékaře – specialisty, laboratorní a specializované vyšetření, dopravu lékaře na místo, kde se nachází pojištěný.
Vystaví platební garanci za ošetření, na jejímž základě realizuje platbu.

Hospitalizace

Zorganizuje přepravu pojištěného do nejbližší nebo svou povahou nejvhodnější nemocnice, dále zorganizuje kontakt s rodinou nebo se zaměstnavatelem pojištěného.

Sekundární převoz zraněného / nemocného do nemocnice

Zorganizuje jeho sekundární převoz do specializované nemocnice.

Léky a léčebné pomůcky

V případě potřeby zajištění léků nebo léčebných pomůcek v zemi pobytu zorganizuje pro pojištěného nákup léků a dále zorganizuje zaslání léků a zdravotního materiálu do místa, kde se pojištěný nachází.

Návrat rodinných příslušníků – náhradní ubytování

Zorganizuje návrat rodinného příslušníka mladšího 15-ti let v doprovodu zletilé osoby.

Vyslání rodinného příslušníka (nebo doprovázejícího přivolaného opatrovníka)

Zorganizuje návštěvu pojištěného jeho rodinným příslušníkem včetně jeho dopravy, případně ubytování rodinného příslušníka pojištěného v příslušném ubytovacím zařízení.

Repatriace zraněného / nemocného do vlasti

Zorganizuje jeho návrat do místa trvalého bydliště v České republice.

Repatriace tělesných ostatků, obstarání kremace nebo pohřbu v místě

V případě úmrtí zorganizuje přepravu tělesných ostatků pojištěného zpět do vlasti nebo zpopelnění a přepravu urny na místo pohřbení v tuzemsku nebo pohřeb v zemi pojistné události.

Přeprava k zastupitelskému úřadu

Zorganizuje pojištěnému přepravu z místa pobytu v zahraničí do místa nejbližšího zastupitelského úřadu a zpět v případě, že došlo ke ztrátě nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události z pojištění.

Veškeré tiskopisy o škodních událostech lze stáhnout ze stránek Generali České pojišťovny zde,  nebo je obdržíte na všech pobočkách nebo obchodních místech Generali České pojišťovny.

Apple Macbook Pro 15,4 disk SSD a Intel Core i7 - Šumperk - Sbazar.cz
majetkové pojištění online Archives | Pojištění a finance na každý den
Popis:
Jsme online životko. Poctivé, srozumitelné, bez háčků a poznámek pod čarou. Podporujeme zdravý životní styl a boříme pravidla na trhu pojištění. Jsme Mutumutu.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=74eab778

https://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=627&aff_id=21781

Srovnejte nabídku za méně než 2 minuty! Uzavřením pojištění nemovitosti a domácnosti můžete svůj majetek ochránit proti všem možným rizikům, jako jsou povodeň, vloupání, požár, úder blesku, krupobití atd. Toto pojištění Vás nepřijde nikterak draho av případě pojistných událostí vám úplně nahradí vzniklou finanční ztrátu.

https://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=784&aff_id=21781

.

Porovnejte nabídku velkých pojišťoven v ČR a sami si vyberte nejlevnější havarijní pojištění online. 
Porovnávač nabízí bezkonkurenčně nejlevnější nabídku

https://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

https://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=627&aff_id=21781